Garantie en Klachten

Garantie:

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat uw bestelling niet in topconditie geleverd is. Dit kunt u dan melden bij ons. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt zal het product kosteloos vervangen worden.